Habita Albania

Rr. Him Kolli, Nd 30, No6 Tirane.
  • License:: 06/2022
  • Tax Number:: L91308010J

About Habita Albania

Habita u krijua fillimisht në vitin 1989 në Finlandë, në Evropën veriore, prej ku është rritur dhe është kthyer në një operator global në biznesin e pronave të patundshme duke u specializuar në ndërmjetësimin e shitjeve të pronave rezidenciale, tregtare dhe të pronave të tjera. Sot prania jonë po shtohet në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës. Përvoja jonë në sektorin privat dhe atë të sipërmarrjes janë garanci që kompetencat tona bazohen vetëm në transaksionet e pronave të patundshme. 

Habita mirepret operatore te rinj ne rrjetin e saj ne Ballkan. 

Language:: English, Italian, Albanian

Compare listings

Compare