Pata Real Estate

Pata Real Estate

About Pata Real Estate

‘Pasuritë e patundshme Pata (Pata) janë ndërtuar mbi bazën e një kujdesi të jashtëzakonshëm për çdo klient. Si një kompani e re në treg, Pata po rritet ndërsa ne ruajmë angazhimin tonë për nivelin më të lartë të integritetit, vëmendjes personale, profesionalizmit dhe shërbimit të përkushtuar. ‘ ‘Pata Real Estate (Pata) is built on the basis of extraordinary care for every customer. As a new company on the market, Pata is growing as we maintain our commitment to the highest level of integrity, personal attention, professionalism and dedicated service.’

Language:: English, Shqip

Sort by:

Compare listings

Compare