limem

LIM-EM sh.p.k at LIM-EM sh.p.k

About limem

Shoqëria “LIM-EM” sh.p.k. është themeluar në vitin 1999, me bazë në prodhimin dhe shitjen e lëndës së parë me cilësinë më lartë të materialeve të ndërtimit dhe infrastrukturës, përmes Impiantit të Prodhimit të Inerteve të zotëruar nga kjo e fundit. Në vitin 2000, aktiviteti i saj është zgjeruar me ndërtimin e veprave civile, ndërtime industriale, rrugë dhe ujësjellës me shtrirje gjeografike në të gjithë Shqiperinë. LIM-EM me eksperiencë dhe reputacion të konsoliduar prej mbi 15 vitesh, ka hedhur hapa të rëndësishëm, duke projektuar dhe ndërtuar objekte të madhësive dhe funksioneve të ndryshme. Aktivitetet tona fokusohen në ndërtimin urban, tregtar dhe industrial deri tek prodhimi i materialeve inerte. CILËSI, SHPEJTËSI, KORREKTËSI Për ne mbeten tiparet dalluese, kundrejt konkurentëve tanë. Progresi i vazhdueshëm në zgjerimin dhe forcimin e rrjetit të shitjeve, premisat e reja, projektet në zhvillim dhe ato të parashikuara, sigurojnë një motivim të mjaftueshëm për të gjithë stafin menaxherial dhe operacional të shoqërisë. Ne jemi projektues, ndërtues, investitorë, sipërmarrës, kontraktues dhe punojmë për një sërë projektesh për pasuritë e paluajtshme. Jemi fokusuar në projekte funksionale: Rezidenca banimi, Rezidenca turistike, Komplekse industrial, por edhe projekte multifunksionale si qendrat tregtare, etj. Çelësi i suksesit tonë qëndron në bashkëpunimin me specialistët më të mirë, të cilët i bëjmë pjesë të stafit tonë, vizonit të qartë, teknologjisë së avancuar dhe marrëdhenies së besimit të krijuar me klientin.

Sort by:

Compare listings

Compare