Inovest Management and Sales Services

Inovest at Inovest = 58660

About Inovest Management and Sales Services

Inovest është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. E prirur në zgjidhje inovative është e para kompani në Shqipëri që ofron shërbim në menaxhimin e projekteve me një model të ri biznesi. Nëpërmjet nënkontraktimit, koordinohen projekte turistike dhe rezidenciale me fokus shitjen. Në menaxhim projekti, nëpërmjet shërbimeve të tij, Inovest plotëson mungesat e tregut si për kompanitë ndërtuese ashtu edhe për klientët, duke siguruar në thelb ecuri të shpejtë në zhvillimin e suksesshëm të një projekti.
Stafi ynë përbëhet nga individë me një eksperiencë të gjatë pune në këtë sektor, duke sjellë për klientët praktikat më të mira të punës të testuara ndër vite.
Inovest ofron gjithashtu shërbim në menaxhimin e provave indivduale, duke vlerësuar çdo aspekt të pronave dhe duke investuar në sisteme teknologjike. Çdo individ i cili i ka besuar pronën e tij Inovest, ka siguri për mirëmbajtjen e saj teknike, mbledhjen e të ardhurave, pagesat e detyrimeve, etj.

Sort by:

Compare listings

Compare