HabitaAlbania

Habita Albania at Habita Albania

About HabitaAlbania

Habita u krijua fillimisht në vitin 1989 në Finlandë, në Evropën veriore, prej ku është rritur dhe është kthyer në një operator global në biznesin e pronave të patundshme duke u specializuar në ndërmjetësimin e shitjeve të pronave rezidenciale, tregtare dhe të pronave të tjera. Sot prania jonë po shtohet në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës. Përvoja jonë në sektorin privat dhe atë të sipërmarrjes janë garanci që kompetencat tona bazohen vetëm në transaksionet e pronave të patundshme. Modulari ynë i specializuar i trajnimit për agjentët e rinj vihet gjithashtu në dispozicion për të gjithë partnerët e filialeve.

Sort by:

Compare listings

Compare